Opluchting dat Omgevingswet eindelijk ingaat

Bouwbedrijven en gemeenten stellen opgelucht te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is over de invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van die wet op 1 januari 2024.

In een hoofdelijke stemming stemden 41 leden van de Eerste Kamer voor de inwerkingtreding op die datum en 29 leden tegen.

Ook werden vier moties aangenomen. Daarin wordt de regering onder andere verzocht een integraal financieel beeld te maken voor alle overheden en het parlement, en vóór de inwerkingtreding van de wet te zorgen dat alle IT-systemen voldoen aan de eisen. Twee andere moties werden verworpen.

Vijf keer uitgesteld

De Omgevingswet is al in 2016 aangenomen. De wet moet meer dan 150 regels op het gebied van wonen, ruimte, natuur en milieu bundelen, zodat procedures kunnen worden versimpeld en versneld. Met de Omgevingswet krijgen bijvoorbeeld burgers die een vergunningaanvraag doen, binnen acht weken uitsluitsel. Gemeenten krijgen meer vrijheid om lokaal normen te versoepelen.

Aanvankelijk zou de wet op 1 juli 2019 ingaan, maar werd in totaal vijf keer uitgesteld, omdat er nog juridische aanpassingen nodig waren; vanwege de corona-uitbraak in 2020; omdat kleinere gemeenten er nog niet klaar voor waren; en omdat de ICT nog niet op orde was. Eind 2022 werd de invoering van de Omgevingswet uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2023. Ook die datum werd niet gehaald. Het Rijk, lagere overheden en het bedrijfsleven schaarden zich daarna unaniem achter invoering per 1 januari 2024. Ingang per die datum is nu dus door beide kamers van het parlement goedgekeurd.

Digitale Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Eerste Kamer op 26 januari laten weten dat op 1 januari 2024 aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats. De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt. Zorgen over dat IT-systeem waren een van de redenen voor uitstel en ook nu reden om een motie aan te nemen. Met de belofte dat het DSO voor 1 januari 2024 zal functioneren, heeft de Senaat de wet nu dus wel aangenomen.

Overigens heeft De Jonge zelf toegegeven dat het DSO ‘te ingewikkeld is voor burgers’.

‘Opgelucht, maar werk aan de winkel’

Bouwers en gemeenten zijn opgelucht dat de Omgevingswet niet wéér is uitgesteld, maar erkennen dat er nog flink wat moet gebeuren. Het belangrijkste is dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de Omgevingswet, vindt Bouwend Nederland, en dat die duidelijkheid nu ruim op tijd gegeven wordt. Ook Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat er definitief duidelijkheid is over de inwerkingtreding van de wet, meldt vakblad Cobouw.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat er ‘werk aan de winkel’ is en roept gemeenten op alles in orde te maken voor de invoering. Met het besluit is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben, stelt de VNG.

 

Terug naar overzicht