Geflipte woningen gemiddeld €111.000 duurder in een jaar tijd

Zogenoemde ‘geflipte’ woningen zijn in 2021 gemiddeld voor €111.000 méér verkocht dan het aankoopbedrag. Dat is een waardestijging van 36% in minder dan een jaar tijd.

Dat blijkt uit een analyse van brainbay, de data- en onderzoeksdochter van NVM, naar herverkochte woningen. Geflipte woningen zijn woningen die worden aangekocht en vervolgens opgeknapt en verbouwd, om tenslotte voor een hogere prijs weer verkocht te worden.

50.000 herverkopen

Uit de analyse van ruim 3,2 miljoen woningtransacties sinds 2001 blijkt dat het bij bijna 50.000 verkochte woningen een herverkoop betreft. Dat is ongeveer 1,5% van alle transacties over een periode van 20 jaar.

Het gaat hierbij om woningen met een verkoopdatum die minder dan 365 dagen na de vorige verkoopdatum (van dezelfde woning) ligt. In 2021 gaat het in deze studie om bijna 2.000 herverkopen, oftewel 1,5% van de in dat jaar verkochte woningen. Bij 28% van die herverkochte woningen is er sprake geweest van flippen (aankopen, opknappen/verbouwen, verkopen met winst). Dat zijn er 560 in totaal

Kenmerken van geflipte woningen

Geflipte woningen zijn bij de tweede verkoop gemiddeld 6 vierkante meter groter. De kwaliteit van de geflipte woningenis logischerwijs sterk toegenomen tussen aankoop en herverkoop. De brainbay-woningkwaliteitsscore, een beoordeling van de kwaliteit van een huis mede op basis van beeldherkenning, scoort bij aankoop een 1,9 en bij herverkoop een 5,2 (op een schaal van 1 tot 6). Het verschil in transactieprijs tussen de aankoop en verkoop bedraagt ruim € 150.000.

36% waardestijging

Gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling tussen het aankoop- en verkoopmoment van de woning, komt brainbay op een gemiddelde waardestijging van geflipte woningen van 36%, oftewel ruim € 111.000. De kosten van de verbouwing kunnen niet worden vastgesteld en zijn buiten beschouwing gelaten bij de waardestijging.

Meer details en analyses zijn te vinden in het uitgebreidere Brainbay-rapport, Geflipte huizen, een studie naar het herverkopen van woningen.

Lees ook: ‘Prijs plattelandswoning €150.000 gestegen’

BRONbrainbay

TAGS

brainbay

NVM

Terug naar overzicht