Aflossingsvrije hypotheek minder populair in derde kwartaal

Het afgelopen half jaar is het aantal huizenkopers dat een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft aangevraagd voor de aankoop van een woning sterk gedaald.In het tweede kwartaal daalde het aantal aanvragen met 18%, in het derde kwartaal zelfs met 36%. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

De aflossingsvrije hypotheek was begin dit jaar nog erg populair onder invloed van de sterk stijgende huizenprijzen, in combinatie met de lage hypotheekrente. In het eerste kwartaal van dit jaar werd deze hypotheekvorm nog 14% meer aangevraagd dan dan een jaar eerder.

Stijgende hypotheekrente

Door de lage hypotheekrente is daarnaast het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek kleiner. Houders van een aflossingsvrije hypotheek komen voor deze aftrek niet in aanmerking. Door deze combinatie van factoren gaven veel huizenkopers begin dit jaar nog de voorkeur aan een (deels) aflossingsvrije hypotheek. In heel 2021 steeg het aantal jongeren dat voor deze vorm koos met 28%.

Terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een stijging, blijkt uit de cijfers van De Hypotheker dat deze hypotheekvorm nu flink op zijn retour lijkt te zijn. Door de sterk gestegen hypotheekrente – die nu tussen 4 en 5% ligt – is deze hypotheekvorm minder aantrekkelijk geworden.

Afname vooral onder jongeren

In het derde kwartaal bestond 34% van de hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning uit een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek, terwijl dit een kwartaal eerder 44% was en in het eerste kwartaal nog 55%. Dit is ondanks de sterke daling volgens De Hypotheker nog steeds een relatief groot aandeel. Dit komt doordat veel huizenbezitters aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling. Voor hen geldt dat zij een aflossingsvrije hypotheek óók kunnen meenemen bij een verhuizing.

Deze hypotheekvorm wordt nu vooral gekozen door 55-plussers (86%), gevolgd door huizenkopers in de leeftijd van 45 tot 55 jaar (69%) en in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar (43 procent). Huizenkopers jonger dan 35 jaar kiezen nu in slechts 8% van de gevallen voor een aflossingsvrije hypotheek, terwijl dit in het eerste kwartaal nog bijna een kwart bedroeg.

Terug naar overzicht